STUDIUM VED UNIVERSITETET I HEIDELBERG

av Hans Michelsen

et sammendrag

"Zu Studien befohlen" het det når SS sendte grupper av studenter til et opphold til et av de tyske universiteter. Vi har regnet med at dette skjedde 4 ganger.

Jeg var md i en av disse gruppene. Jeg var blant de 50 som sommeren 1944 ble sendt fra leiren i Elsas til "Sommerkurs" ved Universitetet i Heidelberg.

50 mann av det daværende belegg i Elsas ble plukket ut. Vi vet lite om hva tyskerne la til grunn for utplukkingen. Det kan da nevnes at noen og tredve filologer fra den første forsendelse fra Buchenwald til Elsas kom ned til Heidelberg.

Sommerkurset - som det ble holdt - skulle ha og fikk 100 deltagere. Studentene gikk inn med 50 mann.

Det dreiet seg ikke om det vi kan kalle et språkkurs, nærmere bestemt et kurs i tysk språk. Det var lagt opp som en innføring i tysk historie og litteratur, dog med vekt på det vi kan kalle nazistisk ideologi.

Vi hørte forelesninger og foredrag. Noen av disse ble holdt av professorer fra Universitetet, andre av lederen for kurset. Dr Wichmann. Han var en god mann.

Det inngikk det vi kan kalle et sosialt program, og det ble arrangert turer til nærliggende byer og severdigheter.

Vi ble beordret til å delta i alle disse arrangementer.

Så langt det var oss mulig, søkte vi å unngå kontakt med de øvrige 50 kursdeltakere. Vi skrev Tysk stil. Min oppgave het: "Die Geschichte der Faustsagae". Den norske kontingenten fikk gjennomgående gode karakterer. Etter en muntlig prøve fulgte den skriftlige.

Så gikk turen tilbake til Sennheim.

Man kan spørre:
Hadde de norske noen utbytte av dette kurset. For våre forskjellige fagområder intet.

Det må dog sies å ha ært litt av en opplevelse å være i en tysk by i krigens sluttfase.