STYRET for 2021

STYREMEDLEMMER 2021

Styreleder: Anne Heimdal

Fastmedlem: Helga Arntzen
Styremedlem
: Julie Kvamme
Styremedlem: Øystein Djupedal
Styremedlem: Thor Abrahamsen
Styremedlem: Bjørn Arntzen

Varamedlem: Lise Sofie Nissen-Meyer
Varamedlem: Ingrid Kvamme Fredriksen

Valgkomitee: Kari Buvarp og Gunn Heidi Stø

16.02.2021