REFERAT FRA ÅRSMØTET 01.12.2018

Møtet ble avholdt den 1. desember kl. 1800 på Litteraturhuset i Oslo. Det var 24 fremmøtte. I forkant av møtet var det 75-årsmarkering av studentarrestasjonene ved UiO. Her møtte 30 av våre medlemmer.
Til middagen etter årsmøtet var vi 20 personer.

Innkalling og dagsorden ble erklært lovlig og godkjent.

Bjørn Arntzen ble utnevnt til referent.

Årsberetning Julie Kvamme (leder) la frem årsberetningen som ble godkjent.

Regnskap Bjørn Arntzen (sekretær) la frem regnskapet for 2017. Regnskapet ble godkjent.

Buchenwaldforeningens videre arbeid
1) Med bakgrunn i den økende høyrepopulismen er under press, anser vi at Den norske Buchenwaldforening har en misjon i å motvirke dette. Årsmøtet ber styret om å vurdere tiltak.

2) Under styremøtet i IKBT, der Julie Kvamme deltok, kom det frem at det i Mauthausen (Østerrike) er solgt tomter til private, og at deler av inngangsporten også er solgt. Det er planlagt et møte mellom lederne for de ulike museene/leirene i Mauthausen under den årlige minnemarkeringen for frigjøringen av leiren den 5/5-19. Årsmøtet ber styret om å undersøke nærmere hva dette møtet går ut på, og vurdere om vi skal sette opp en reise dit for våre medlemmer slik at vi kan vise vår støtte.

3) Det pågår en debatt om den nye Læreplanen som trer i kraft august 2020. I høringsnotatet fremgår det at Den andre verdenskrig og Holocaust ikke eksplisitt blir omtalt som læremål (noe som også er tilfellet med dagens Læreplan). Årsmøtet ber styret om å arbeide for at Den andre verdenskrig og Holocaust eksplisitt blir omtalt som læremål i den nye Læreplanen.

4) Det er de siste årene blitt gjennomført en planting av trær langs den gamle togtraseen til Buchenwald. Det er en kristen organisasjon om planter bøketrær for å lage en minnelund. De planlegger å plante 1000 trær. Det er mulig for enkeltland å få plantet minnetrær. Det blir ett eller to trær for person(er) for representerer fangene fra landet samt et fellestre for de øvrige. Dette koster 400 euro per tre, som også inkluderer ett års stell av treet. Flere land (eks. Israel, Tyskland og Frankrike) har tidligere vært med på dette. Årsmøtet besluttet å plante tre trær for å hedre Arnljot Gaare (tillitsvalgt blant fangene), Elling Kvamme (grunnlegger av den norske foreningen) samt et tre for alle fangene. Utlegget tas fra foreningen konto. Eventuelt kan de som ønsker det komme med bidrag.

5) Den norske Buchenwaldforening ble stiftet i 1994 etter initiativ fra rumeneren Peter Muresan som kontaktet Elling Kvamme. Barnebarnet til Peter (Ioana Muresan) sitter i styret for den rumenske foreningen. Årsmøtet ber styret om å vurdere et samarbeid rundt treplantingen med denne.

6) Det ble besluttet å opprette en egen Facebookside for Den norske Buchenwaldforening. En egen arbeidsgruppe ledet av Ingrid Kvamme Fredriksen gjennomfører dette.

7) Det vil bli satt opp en reise til Buchenwald (Weimar) helgen 13. – 14. april i fbm markeringen av frigjøringen av leiren den 11. april 1945.

8) Foreningens medlemmer vil bli invitert til utdeling av Blanche Majors forsoningspris i Oslo (PRIO) lørdag den 12. januar 2019.

9) Foreningens medlemmer vil bli invitert til forestillingen Carl Fredriksens transport på Litteraturhuset søndag den 13. januar 2019.

10) Foreningens medlemmer vil bli invitert til utdeling av prisen Fangenes testament i juni 2019 (sannsynligvis i Risør).

Kontingent Det ble besluttet å holde kontingenten på dagens nivå; kr.200 per år. Det er per i dag 60 medlemmer.

Revisor
Til revisor ble Landbø regnskap AS valgt.

Valg Følgende styre ble (gjen)valgt:
Julie Kvamme, leder
Helga Arntzen
Øystein Djupedal
Anne Heimdal
Thor Abrahamsen
Bjørn Arntzen, sekretær

Vararepresentanter
Kristine Heimdal
Ingrid Kvamme Fredriksen

Valgkomité
Kari Buvarp
Gunn Heidi Stø

Risør, den 6/12-18 Bjørn Arntzen,
referent (sign)