Fangenes testament til dagens ungdom

Signaturfra de norske fangene som satt i de nazistiske konsentrasjonsleirene under den andre verdenskrig
Vi var norske fanger i konsentrasjonsleirene under andre verdenskrig.
På kropp og sjel fikk vi erfare hva den nazistiske ideologien - som var basert på menneskeforakt, diskriminering og rasisme - førte til av vold og ondskap, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. 
Fordi våre erfaringer ikke må glemmes,
fordi vi skylder våre kamerater som døde i konsentrasjonsleirene å fortelle om deres livsskjebner,   
fordi menneskeheten etter den andre verdenskrig, igjen og igjen, har blitt rystet av krig og onde handlinger, 
fordi vi vet hvor viktig det å verne om menneskeverdet, menneskerettighetene og demokratiet, 
fordi vi vil advare mot ideologier og politiske systemer som baserer seg på vold og usaklig forskjellsbehandling av mennesker,
har vi vedtatt dette Fangenes testamente.

FANGENES TESTAMENTE

Verdifundament
Menneskeverdet og alle menneskers likeverd er det mest sentrale verdifundament som alle samfunn har et ansvar for å verne om.
Vi gir vår støtte til FNs ideer og de internasjonale menneskerettighetene for å skape rettferdighet og fred i verden. Alle mennesker bør bo i et demokrati der alle har de samme rettigheter uten å bli diskriminert.

Virkemidler
Vi ber alle om:

  • å arbeide mot diskriminering, rasisme, undertrykkelse og forfølgelse av grupper eller enkeltpersoner 
  • å minne om konsentrasjonsleirfangenes lidelser, solidariteten mellom fangene og at fangene kom fra mange land og kulturer
  • å arbeide for at konsentrasjonsleirene bevares, slik at nye generasjoner selv kan få erfare at mennesker er i stand til å sette ondskap i system og utføre grusomme handlinger. Dermed vil de bedre forstå hvor viktig det er å arbeide mot dette
  • å arbeide for å sikre at undervisningen av barn og unge i samfunnet skal omfatte:
  • kunnskap og refleksjon rundt annen verdenskrig, nazismens forbrytelser og konsentrasjonsleirfangenes erfaringer,
  • menneskeverdet, likeverdet, de internasjonale menneskerettighetene og demokratiet som de viktigste verdiene i samfunnet
  • menneskers individuelle ansvar for egne handlinger. At hver og en av oss – selv om ordrene kommer fra en høyere samfunnsinstans – har et moralsk ansvar for egne handlinger

Vi håper at dette Fangenes testamente vil inspirere dere som er unge til å arbeide for fredens sak. Bare da kan at lignende forbrytelser som de vi ble utsatt for, ikke skje igjen!

Underskrifter Fangenes Testament
Jan Bendix Lien
Erik Loe
Karl Øksenad
Elling Kvamme
Olav Bøyum
Teodor Abrahamsen
Ivar Claussen
Arne Verling
Petter Christian Steenstrup
Bernt H. Lund
Arnstein Brekke
Blanche Major
Arnold Hammer
Knut Erik Skinnemoen
Leif Kôlner
Maria Gabrielsen
Sigurd Syvertsen
Tollef Larsson
Torstein Axelsen
Jon Fryjordet
Arnt Friisk
Karsten S Pettersen
Olav Askvik
Magnhild Bråthen